Tillväxtverket

Andra aktörer

Tillväxtverket stöder departement, myndigheter, länsstyrelsen och kommuner i arbetet med att förenkla och förbättra för företag.

Man i skägg öppnar sin laptop på sin hemmaarbetsplats.

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, turism och regional utveckling. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Kvinna arbetar i ett växthus.

Stöd i förenklingsarbetet

Genom kunskap, nätverk, rådgivning, utbildning och verktyg stöder vi departement, myndigheter, länsstyrelser och kommuner i arbetet.

Person vid skrivbord med dator på

Lär av andra

Hur har andra gjort och vilka erfarenheter kan vi dela med oss av? Här finns artiklar som handlar om hur andra har gjort.

Hand som skriver på papper.

Våra remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Här hittar du våra remissvar inom olika områden.