Tillväxtverket

Aktuellt

Aktuella artiklar från Tillväxtverkets EU-program

 • 2017-05-24

  Projektidéer för ökad syssel­sättning och tillväxt i Övre Norrland

  Både nya aktörer och mer erfarna projektägare tog tillfället i akt att komma och presentera sina projektplaner och få respons direkt då Region Västerbotten och Tillväxtverket bjöd in till träff.
  Läs hela artikeln
 • 2017-05-10

  Låna en handläggare i Karlskrona!

  Tänker du söka stöd i Skåne-Blekinges kommande utlysning? Välkommen att boka en timmes rådgivning 2 juni med Tillväxtverkets handläggare, ekonomer och Region Blekinges projektcoacher. Programmet Skåne...
  Läs hela artikeln
 • 2017-04-21

  Engagemang, driv och konkreta resultat

  Capacity Building in Swedish Lapland, INTILL, Effekt och AC Hållbar Export är fyra klustrade projekt som är tänkta att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandra. I början av april samlades de i...
  Läs hela artikeln
 • 2017-03-31

  Krenova III - för kulturella och kreativa företag

  Krenova III i Skellefteå är en inkubator som främjar företags utveckling inom kulturella och kreativa näringar. Region Västerbotten driver inkubatorn som ett projekt som erbjuder 12 inkubatorsplatser ...
  Läs hela artikeln
 • 2017-03-27

  Nominera projekt till RegioStars Awards - senast 10 april

  Nominera ert projekt till EU-kommissionens tävling RegioStars Award 2017. Tiden för anmälan är öppen till och med den 10 april.

  Läs hela artikeln
 • 2017-02-13

  Ansökningar för drygt 58 miljoner i Övre Norrland

  Totalt kom 14 ansökningar in till den regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten under de två senaste utlysningarna, där den ena hade inriktningen mot bredband. Det sammanlagda beloppet fö...
  Läs hela artikeln
 • 2016-12-22

  Dialogmöte om smart speciali­sering

  Hur ser glesbygdens speciella förutsättningar ut och vilket processtöd behöver regionala aktörer för att nå framgång i arbetet med smart specialisering? Hur kan universitet, forskning, kluster och pla...
  Läs hela artikeln
 • 2016-12-16

  14 prioriterade projekt och 147 miljoner kronor

  Totalt prioriterades 14 ansökningar i Norrbottens och Västerbottens län när Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland sammanträdde den 15 december. De prioriterade ansökningarna omfattar totalt ca ...
  Läs hela artikeln
 • 2016-10-21

  Metoder anpassade efter mångfald

  Projektet Krenova III i Skellefteå har beviljats stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Projektledare Stina Berglund och Emilie Sjölund...
  Läs hela artikeln
 • 2016-09-23

  Stort intresse kring utvärdering och lärande

  Drygt 80 intresserade kom när Tillväxtverket anordnade ett seminarium kring utvärdering av regional tillväxtpolitik. Åhörarna fick höra om hur de regionalt utvecklingsansvariga och Tillväxtverket ser ...
  Läs hela artikeln