Tillväxtverket

Projektidéer för ökad syssel­sättning och tillväxt i Övre Norrland

Både nya aktörer och mer erfarna projektägare tog tillfället i akt att komma och presentera sina projektplaner och få respons direkt då Region Västerbotten och Tillväxtverket bjöd in till träff.

Under två dagar i Umeå diskuterades projektplaner inom flera av insatsområdena i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland - allt från hamnar, fossilfria transporter till digitalisering inom sjuk och hälsovård.

Under dagarna hade projekten möjlighet att förankra och diskutera sina projektidéer inför den utlysning som är öppen fram till 24 augusti. En utlysning för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland.

Utlysning 2017:2 är öppen nu och kommer att stänga 24 augusti 2017 kl. 16.00. Läs mer om utlysningen