Tillväxtverket
eu-logotyp

170 miljoner sökta i Norrbotten och Västerbotten

Totalt 18 projektansökningar, varav två är förstudier, omfattande nästan 170 miljoner kronor kom in till utlysning 2018:1 vid det regionala strukturfonds­programmet i Övre Norrland. 

Det har inkommit ansökningar inom samtliga insatsområden, de båda förstudierna återfinns i insatsområde 4, Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Inom insatsområde 5, Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, har det kommit in två ansökningar till genomförandeprojekt. Det är flera ansökningar som handlar om artificiell intelligens, e-tjänster, optisk mätteknik, datacenter och games & innovation.

Samtliga projekt ska nu genomgå en beredningsprocess där Tillväxtverkets handläggare kontrollerar att projektet stämmer överens med programmet, det insatsområde som projektet ansökt stöd från samt att det överensstämmer med lagligheten utifrån och att de sökande har den genomförandekapacitet som krävs. Efter det går godkända projekt upp för prioritering hos Strukturfondspartnerskapet den 29 maj.

Se listan med samtliga inkomna ansökningar