Tillväxtverket

Diskutera din projektidé i programmet Övre Norrland

Välkommen att diskutera din projektidé inför den aktuella utlysningen som är öppen 8 maj - 23 augusti 2018, klockan 16.00.

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé. Utlysningen är öppen 8 maj – 23 augusti 2018 kl 16.00 hos Tillväxtverket, för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella utlysningen krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 7 augusti 2018.

Läs mer om utlysning 2018:2 på tillvaxtverket.se.

Tid och plats

Vi kommer därför att finnas på plats i Umeå 11-13 juni 2018 på Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.

Upplägg för mötet

För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projektupplägget och innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Observera att ni även ska skicka in en tidig projektansökan (se nedan). Vi har avsatt 1,5 timme till respektive möte.

Följande mötestider går att boka i de två lokalerna i Regionförbundets lokaler:

11 juni

  • 13.00-14.30
  • 15.00-16.30

12 juni

  • 08.30-10.00
  • 10.30-12.00
  • 13.00-14.30
  • 15.00-16.30

13 juni

  • 8.30-10.00
  • 10.30-12.00

Anmälan

Anmäl er senast 29 maj och skicka in underlag senast 4 juni.

Anmäl er till:

Marie Berglund Ahlstrand
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 19

Observera! För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in en kort beskrivning av projektidén senast den 5 januari. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter.

Ladda ner mall för beskrivning av projektidé

VÄLKOMMEN!

Märtha Puranen
Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 93 49

Katarina Molin
Region Västerbotten
E-post: katarina.molin@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-16 57 46, Mobil: 070-342 72 34