Tillväxtverket
eu-logotyp

Analys identifierar nyttorna med EU-programmet Norra Mellansverige

Syftet med analysen är att sprida resultaten med programmet. Den är också ett verktyg för strategisk planering av det fortsatta genomförandet av programmet.

Framsida till portföljanalysen. På den står det "portföljanalys regionalfonden".

Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla.

Analysen har genomförts av medarbetare vid enhet Regional tillväxt mellersta Sverige. De har insyn i såväl beviljade projekt som i programmet i sin helhet.

Läs eller lyssna på analysen.