Tillväxtverket
eu-logotyp

Analys identifierar nyttorna med EU-programmet Östra Mellansverige

Syftet med analysen är att sprida resultaten med programmet. Den är också ett verktyg för strategisk planering av det fortsatta genomförandetav programmet.

Framsida av analysen. På den står det "portföljanalys regionalfonden".

Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla.

Analysen har genomförts av medarbetare vid enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som har insyn i såväl beviljade projekt som i programmet i sin helhet.

Läs eller lyssna på analysen.