Tillväxtverket
eu-logotyp

Svar på offentligt samråd

Ett offentligt samråd samlar in synpunkter på och intressen av att bygga ortsammanbindande nät med EU-stöd

Tillväxtverket vill genom offentliga samråd för områden som pekats ut i framtagna behovskartläggningar undersöka

  • om det finns befintliga ortsammanbindande nät i något av dessa områden
  • om aktörer har egna utbyggnadsplaner för ortsammanbindande nät i något av dessa områden
  • intresset för att bygga ortsammanbindande nät med EU-stöd i något av de objekt som pekats ut i behovskartläggningarna.