Tillväxtverket
eu-logotyp

EU i Sverige

Med hjälp av EU:s strukturfonder kan projekt skapa regional tillväxt. Kompetensutveckling, spjutspetsforskning, tillgång till bredband - projekten kan vara mycket olika - men målet är det samma: Tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner.

8 miljarder för åren 2014 - 2020

Cirka 8 miljarder kronor ska fördelas till projekt som leder till investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige under programperioden 2014 - 2020. Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om medel.

Det krävs att EU-projekten också har femtio procents medfinansiering från andra offentliga finansiärer. Även privata aktörer kan bidra med medfinansiering.

Mer om vad pengarna ska gå till på sidorna för Europa 2020-strategin

Vem kan söka EU-pengar från strukturfondsprogrammen?

Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Strukturfonderna och andra EU-fonder

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Pengarna från strukturfonderna fördelas bland annat genom Tillväxtverket till åtta regionala program över hela Sverige, ett nationellt regionalfondsprogram och det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, under 2014 - 2020.

Det finns även andra typer av EU-medel som går till Sverige

Vad gör Tillväxtverket?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad pengarna ska gå till. Sedan prioriterar regionerna vilken typ av projekt som ska få pengar.

Vad gör projekten som fått pengar från EU?

Resultat och inspiration från olika EU-projekt