Tillväxtverket
eu-logotyp

Partnerskaps­överenskommelsen­

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den syftar till att de fyra strukturfonderna ska samordnas i större omfattning och genomföras så effektivt som möjligt.

Det finns ett gemensamt strategiskt ramverk för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans kallade Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).

En del av ramverket handlar om en så kallad partnerskapsöverenskommelse som tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. 

Partnerskapsöverenskommelsen beskriver också hur medlemsstaten ska använda de tematiska målen på nationell och regional nivå.

Sammantaget handlar det om cirka 67 miljarder kronor för satsningar som bidrar till att Europa 2020-målen nås och att EU:s och Sveriges konkurrenskraft stärks.

Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna:

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden

Partnerskapsöverenskommelsen har som syfte att de fyra fonderna ska samordnas till allt större del och genomföras så effektivt som möjligt.

Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket är ansvariga myndigheter för ESI-fonderna i Sverige. De har fått regeringens uppdrag att fördjupa sitt samarbete i fondöverskridande frågor, främst för att förenkla för projektägare som ansöker om EU-medel.

Läs mer om Partnerskapsöverenskommelsen på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Fonderna ska också bidra till
lokal utveckling

I partnerskapsöverenskommelsen föreslår regeringen också att ESI-fonderna ska finnas tillgängliga för arbete på lokal nivå inom ramen för lokalt ledd utveckling.

Lokalt ledd utveckling innebär en möjlighet till engagemang och utveckling i bygderna. Lokala partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer har möjlighet att gemensamt söka om att bilda ett lokalt utvecklingsområde.  

På sidan Fonder i samverkan kan du läsa mer om Lokalt ledd utveckling