Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansierings­instrument

Via medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har Tillväxtverket valt att tillhandahålla finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag.

EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att i större omfattning använda återbetalningsbara så kallade finansieringsinstrument i form av garantier, lån och riskkapital istället för bidrag till företag. Genom att investera i företag med hjälp av finansieringsinstrument så kan pengarna återanvändas under och efter programperiodens slut. Strukturfondsmedel utgör grunden för investeringarna men det krävs minst lika mycket nationell medfinansiering.

Så genomförs finansieringsinstrumenten under programperioden 2014 - 2020

I de åtta regionala strukturfondsprogrammen

Inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020 har medel avsatts för investeringar i företag i form av åtta regionala riskkapitalfonder som förvaltas av Almi Invest och Partnerinvest. Syftet är både att skapa utveckling i portföljbolagen och främja utvecklingen av en regional struktur för riskfinansiering. Totalt förväntas minst 2,5 miljarder kronor investeras i tillväxtföretag under perioden genom strukturfondsmedel, samt nationell och privat medfinansiering.

Det nationella regionalfondsprogrammet

Inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet har en grön direktinvesteringsfond etablerats som riktar sig mot innovativa små och medelstora företag vars produkter och tjänster bidrar till reducering av klimatgaser. Fonden, Almi Invest GreenTech, förvaltas av Almi Invest och är öppen för investeringar inom en rad olika områden som exempelvis förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk. Inklusive privat och offentlig medfinansiering förväntas över en miljard kronor investeras i innovativa klimatföretag.

Inom det nationella regionalfondsprogrammet har det även etablerats en fond-i-fond med syfte att öka antalet nya fondteam på marknaden och tillgängliggöra marknadskompletterande riskkapital. Fond-i-fonden, Swedish Venture Initiative (SVI), förvaltas av Europeiska Investeringsfonden (EIF) och finansierar venture capital-fonder med fokus på investeringar i tillväxtföretag i tidiga faser. Tre fondteam har finansierats av fonden: Luminar Ventures, Moor Capital och Spintop Ventures vilket innebär att minst en miljard kronor kommer att investeras i nya företag med stor utvecklingspotential.

Tabell över regionala fonder

   

Total fondstorlek (MKR)

varav ERUF

varav offentligt

EIF

Regionala fonder‌

Almi Invest Fond I

1 472

677

795


Almi Invest Fond II

1 272

608

664


Almi Invest GreenTech

650

325

325


Swedish Venture Initiative

582

194

194

194

Totalt

3 976

1 804

1 978

194

Mer information om finansieringsinstrumenten

Finansiering för företag

Nytt riskkapital ska hjälpa mindre företag att växa

Fondteam investerar miljard i innovativa tilläxtföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument

EU-kommissionen om Financial Instruments in Cohesion Policy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.