Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansierings­instrument

Via medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden har Tillväxtverket valt att tillhandahålla finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag.

EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att i större omfattning använda återbetalningsbara så kallade finansieringsinstrument i form av garantier, lån och riskkapital istället för bidrag till företag. Genom att investera i företag med hjälp av finansieringsinstrument så kan pengarna återanvändas under och efter programperiodens slut. Strukturfondsmedel utgör grunden för investeringarna men det krävs minst lika mycket nationell medfinansiering.

Finansieringsinstrument passar när syftet är att:

  • nå företagen direkt och bidra till deras kapitalförsörjning.
  • stärka regionalt strukturkapital för kapitalförsörjning.
  • använda offentliga medel för att aktivera privata medel.

Det här gör vi på Tillväxtverket:

  • en bedömning om finansieringsinstrument är genomförbart i de enskilda fallen.
  • tar hänsyn till de regionala förutsättningarna
  • upphandlar, avtalar och förvaltar finansieringsinstrumenten.

Exempel på finansieringsinstrument är fonder för riskkapital.

Finansieringsinstrument är en insatsform som påverkar marknaden och företagen direkt. Regler om statligt stöd samt upphandling ska följas när reglerna om finansieringsinstrument i Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning, CPR tillämpas. Detta innebär att Tillväxtverket ska beakta upphandlingsreglerna i Lagen om offentlig upphandling, LOU vid val av organ för genomförande av finansieringsinstrument.

Mer information