Tillväxtverket
eu-logotyp

Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp i landet. Tillväxtverket har föreslagit ett nationellt program för detta till regeringen. Programmet startas upp under 2021.

Utöver att fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp ska fonden även tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

De industrier och regioner som är föreslagna att omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond är stålindustrin i Norrbotten, minrealindustrin på Gotland, raffinaderier och kemiindustri i Västra Götaland samt metallindustrin i Västerbotten.

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering.

Utlysningar från programmet kommer att publiceras under slutet av 2021 om allt går enligt plan. Just nu ser regeringen och EU-kommissionen över Tillväxtverkets förslag på omställningsplaner för regionerna.

Informationen på denna sida kommer att uppdateras löpande.


Här kan du läsa förslag på programdokument:

Förslag på operativt program för Fonden för en rättvis omställningPDF

Här kan du läsa förslag på de territoriella planerna:

Förslag på territoriell omställningsplan Norrbottens länPDF

Förslag på territoriell omställningsplan Gotlands länPDF

Förslag på territoriell omställningsplan för Västerbottens länPDF

Förslag på territoriell omställningsplan för Västra Götalands länPDF