Tillväxtverket
eu-logotyp

Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp i landet och kommer att starta upp i Sverige under 2021. Tillväxtverket har föreslagit ett nationellt program för detta till regeringen.

Förutom att fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp ska fonden också tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

Stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland föreslås omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond. I slutet av januari 2021 förlängde regeringen uppdraget för Tillväxtverket. Uppgiften blev nu att även ta fram territoriella omställningsplaner för Västra Götalands län inriktat på raffinaderier och kemiindustri, samt för Västerbottens län inriktat på metallindustrin. Läs regeringens pressmeddelande här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tillväxtverket har tagit fram omställningsplanerna som nu är ute på samråd. Läs mer om samråden och hur du får tillgång till omställningsplanerna här.öppnas i nytt fönster

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering.

Utlysningar för fonden förväntas komma under slutet av 2021 och just nu hanterar regeringen och EU-kommissionen Tillväxtverkets förslag på operativt program och omställningsplaner för regionerna.

Informationen på denna sida kommer att uppdateras löpande.


Här kan du läsa förslag på programdokument och de territoriella planerna:

Förslag på operativt program för Fonden för en rättvis omställningPDF

Förslag på territoriell omställningsplan Norrbottens länPDF

Förslag på territoriell omställningsplan Gotlands länPDF

Här kan du läsa miljöbedömningen för programmet:

Strategisk miljöbedömning Fonden för en rättvis omställningPDF