Tillväxtverket
eu-logotyp

Definitioner av begrepp

Här definierar vi några av de begrepp som förekommer i texterna under avsnittet för bredband, i ordning A-Ö.