Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fokuserar på insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling och som beviljats stöd genom Regionalfonden.

Innovationsynk omfattar följande aktiviteter:

  • Kartlägga och kategorisera beviljade projekt i så kallade projektportföljer.
  • Arrangera projektledarträffar för fler kontaktytor och samarbeten mellan projekten. 
  • Sprida kunskap och bidra till lärande.

Projektportföljer

Life Science

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot läkemedel, medicinteknik, vårdmetoder, e-hälsa samt idrott och personlig hälsa.

Exempel på projekt i portföljen:

Bild till projektet Stockholm Digital Care

Stockholm Digital Care

Visionen för Stockholm Digital Care är att skapa en gemensam, öppen utvecklingsarena för samverkan mellan små och medelstora företag, kommuner och landsting.

Syftet är att öka antalet kommersiella digitala produkter och tjänster som är specifikt utformade för äldre som bor hemma och att synliggöra redan befintliga digitala produkter och tjänster.

Uppkopplad och Innovativ industri

Portföljen innehåller projekt som kopplar an till smart industri, testbäddar, digitalisering, teknik och material etc.

Exempel på projekt i portföljen:

Bild till projektet Hållbar It

Hållbar IT

Inom projektet utvecklas en databas med information om vilka behov tillverkande företag har och en databas med information om regionens utbud av företag som erbjuder industriella IT-lösningar och kompetenser. Projektet matchar sedan IT-lösningarna och kompetenserna mot företagens behov.

Smarta regioner och städer

Portföljen innehåller projekt med koppling till hållbar stadsutveckling, innovationsstöd­systemet och social innovation.

Exempel på projekt i portföljen:

Bild till projektet Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena

Projektets övergripande mål är att skapa en fungerande sektors­övergripande innovations­­arena för fysisk stadsutveckling. Ambitionen
är att ta byggandet i Malmö till en ny nivå genom att stimulera, utveckla, testa och sedan sprida innovationer. Insatser som snabbt, hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Portföljen innehåller projekt med inriktning hållbart nyttjande av naturresurser, fossilfritt samhälle, livsmedel, skog och vatten.

Exempel på projekt i portföljen:

Bild till projektet KM2

KM2

Projektet verkar för att främja innovationer om hur man utvinner, lagrar och använder grön energi. Projektet etablerar även ett öppet material- och innovationslaboratorium för regionens små, medelstora och stora företag med verksamhet inom skogs­industri och för andra material.

Framtidens resor och transporter

Portföljen framtidens resor och transporter inkluderar person- och godstrafik, logistik, ny teknik samt destinations­utveckling och besöksnäring.

Exempel på projekt i portföljen:

Bild till projektet Test site Sweden

Test site Sweden

Avsikten med satsningen är att bidra till samordningen av test och demoprojekt inom fordonsområdet i Västra Götaland, att attrahera externa medel och investeringar till regionen samt att öka konkurrenskraften för regionens näringsliv genom bransch­överskridande samarbete med deltagare från andra regionala styrkeområden.

Projektledarträffar

Projekt inom projektportföljerna kommer att bli inbjudna till projektledarträffarna. Träffarna är enbart för inbjudna deltagare. 

Planerade träffade

Tid: 27 september, kl 9.30 - 16.00 
Plats: Coor Konferens, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Life Science

Tid: 11 oktober, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Uppkopplad och innovativ industri

Tid: 8 november, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportföljer: Smarta regioner och städer & Framtidens resor och transporter

Tid: 22 november, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Cirkulär och biobaserad ekonomi

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det ska ske under programperioden 2014–2020 som också har ett uttalat resultatfokus.

 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Programmen pågår från 2014-2020 och fonderna utgör med medfinansiering nästan 16 mdkr.

 

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91 

Stefan Nordin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 13

Therese Lindberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 36Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.