Tillväxtverket
eu-logotyp

Inspiration och resultat från EU-projekt

Runt om i Sverige finns projekt som har fått EU-stöd för att utveckla sin region. Här kan du få en inblick i några av alla dessa projekt och vad de gör för att lösa våra samhällsutmaningar.

EU-projekt i Sverige 2021: 8,4 miljarder kronor har beviljats, 30226 företag har fått stöd, 1162 projekt har fått finansiering

Siffrorna i bilden gäller Regionalfonden och uppdaterades 19 mars 2021.

Sven-Ulrich Ohlsson

Gården stannar utan fibern

– Vi bönder är lika mycket företagare som alla andra. Skillnaden är att vi finns på landet, inte i städerna.

Appen Ways2Go visas i bild.

Besöksnäringen kan stärkas av en app

Företagare använder en app för att jobba med hållbarhet och stå sig konkurrenskraftiga på marknaden.

Fem samhällsutmaningar för regional tillväxt 

Miljö

 • Så kan besöksnäringen stärkas av en app
  Sverige behöver växande och välmående företag. Samtidigt behöver vi en hållbar tillväxt för att det ska fungera i längden. I Gävleborg, Dalarna och Värmlands län är besöksnäring och turism en viktig bransch och där använder sig företag av appen Ways2...
 • RIT2021 har rymden i sikte
  Rymdbranschen är på frammarsch globalt och till det krävs forskning, infrastruktur men också lokala och regionala företag som kan leverera högteknologiska tjänster och produkter.

Demografi

Teknologi

 • Så kan besöksnäringen stärkas av en app
  Sverige behöver växande och välmående företag. Samtidigt behöver vi en hållbar tillväxt för att det ska fungera i längden. I Gävleborg, Dalarna och Värmlands län är besöksnäring och turism en viktig bransch och där använder sig företag av appen Ways2...
 • RIT2021 har rymden i sikte
  Rymdbranschen är på frammarsch globalt och till det krävs forskning, infrastruktur men också lokala och regionala företag som kan leverera högteknologiska tjänster och produkter.

Globaliseringen

 • ASSAR ska stötta företag inom industriell teknik
  Regionalfondsprojektet ASSAR, Industrial Innovation Arena, verkar för att skapa en fysisk och öppen innovationsarena. Där får små och medelstora företag kompetensutveckling och stöd inom industriell teknik.
 • De vill växla upp flygplatsernas miljöarbete
  Energianvändning och koldioxidutsläpp måste minska dramatiskt och det börjar bli bråttom. "Flygbranschen och hela samhället står inför stora utmaningar. Med det här projektet ska vi accelerera flygplatsernas miljöarbete", säger Mari Torstensson, proj...

Värdeförändringar

 • Social inkludering genom ASF skapar tillväxt
  På knappt tre år har företaget KASAK gått från att vara en kommunal verksamhet till att 2017 bli nominerad till ett av Sveriges bästa kooperativ. Bland annat är det genom ERUF-projektet ”Social inkludering och tillväxt i Blekinge” som företaget har f...
 • Brist på investering till Health Techföretag resulterade i projekt
  För några år sedan uppmärksammades en brist på investeringar till svenska Health Techföretag. En brist som ledde till att två mastersstudenter fick i uppdrag att djupintervjua 20 läkemedelsföretag runt om i världen. Resultatet i sin tur ledde till pr...

Mer om samhällsutmaningar

Megatrenderna, eller samhällsutmaningarna som de kallas här, är identifierade av Tillväxtverket och finns att läsa om i rapporten Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 - Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt.

Tillväxtresan - det svenska träbyggandets återuppståndelse