Tillväxtverket
eu-logotyp

Utbyggt bredband gynnar glesbygden i Värmland

Maskin som används för att lägga ner fiberkabel

Torsby kommun i Värmland är till stor del en glesbygd. Ett väl utbyggt fibernät är därför extra viktigt för att bygden ska kunna överleva och för att människor ska kunna bo och jobba där. Projektet som bygger ut bredband i Värmland är ett av flera i norra Sverige.

Senast 2020 ska landets alla regioner ha tillgång till snabbt bredband. Det är regeringens strategi för hur hela Sverige ska kunna delta i det nya digitaliserade samhälle där allt mer av både samhällets och kommersiella företags tjänster finns på internet. Särskilt på landsbygden och i glesbygd är det viktigt att bygga ut bredband som binder ihop orterna och som gör det möjligt för människor att bo och verka på samma villkor som i städerna.

300 miljoner från EU

För att kunna genomföra strategisk utbyggnad av bredband i Värmland, och därigenom nå målet i bredbandsstrategin, driver Region Värmland projektet Bredbandsutbyggnad, del 1 i Värmland. Från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beviljades i ett första skede 30 miljoner kronor för att bygga upp ett ortssammanbindande fibernät. Därefter har ytterligare två etapper fått finansiering.

För hela regionen Norra Mellansverige (Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län) finns en EU-budget på 300 miljoner kronor till utbyggnad av ortssammanbindande bredband. Sammanlagt i de tre nordligaste regionerna i Sverige finns 550 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i regionalfondens budget. Tillväxtverket har, som förvaltande myndighet för dessa regionalfondsprogram, sett till att stöd bara har beviljats till områden där det inte är kommersiellt intressant att bygga ut nät.

Ingen har samlad överblick

- Samhället utvecklas hela tiden och det krävs ett snabbt internet för att kunna ta del av så mycket, både för företagen och för oss som privatpersoner, säger Cecilia Sjödén som är bredbandssamordnare och projektledare för bredbandsutbyggnaden i Torsby kommun. Kravet på ett stabilt internet kommer från flera håll, men ingen har översyn över hur uppkopplingen fungerar i regionen.

Cecilia syftar på det faktum att 10 ADSL-stationer stängdes ner 2015 i Torsby kommun, vilket innebar att internetuppkopplingen för abonnenter i dessa stationer försvann. Detta hade också föregåtts av att kopparnätet två år tidigare stängts i drygt 10 stationer med följd att både telefoni och internet försvann!

Mobilt bredband bara komplement

- Det finns 27 mobil-siter i Torsby kommun som nästan allihop är utbyggda med 4G LTE på 800 Mhz-bandet, fortsätter Cecilia. Det ger en hastighet på 40 Mbit/s med halvbra täckning. Mobilt bredband blir aldrig något annat än ett komplement till fiber! Men i väntan på att vi fått igång utbyggnaden av fiber kunde man kanske ha väntat med att montera ner ADSL-stationerna. Det har varit mycket protester i Torsby. Med rätta tycker jag.

Det finns 1 555 enskilda firmor och privata aktiebolag i Torsby kommun och många av dem ligger på landet utanför själva centralorten. För att näringslivet ska kunna fortsätta krävs fiberuppkoppling. Detsamma gäller för invånarna i kommunen.

- Tillgången till snabbt bredband är oerhört viktig för att värmlänningarna ska kunna bo kvar på landsbygden, säger Cecilia. Det gör det möjligt för lokala företag att behålla sin marknad och det gör det också möjligt för nya företag att växa fram. Restider kan minskas och arbetsmoment effektiviseras. För ungdomar är ett snabbt bredband väldigt efterfrågat, både när det gäller läromedel och föreläsningar på nätet och för spel och umgänge på sociala medier.

Bredbandsstrategi i kommunen

Torsby kommun antog 2012 en bredbandsstrategi med en handlingsplan för hur ett höghastighetsnät med 100 Mbit/s ska finnas tillgängligt för alla invånare. Man valde benämningen höghastighetsnät för att inte binda sig till en teknik, men i verkligheten innebär det fiber, eftersom ingen annan teknik kan leverera stabilt på 100Mbit.

Det betyder att det ska vara möjligt att beställa anslutning till en rimlig kostnad, men det betyder inte att det kommer att finnas framdraget till varje hushåll och företag. Det ortssammanbindande nätet, också kallat transportnätet, går fram till så kallade noder, och sedan är det accessnät som ska leda anslutningen in i fastigheterna.

- Vi bygger på ett sådant sätt att vi kan ansluta grupper av fastigheter och fiberföreningar längs vägen, säger Cecilia Sjödén. Förutom Torsby tätort och ett antal småorter är kommunen en glesbygd och det är en stor utmaning avståndsmässigt vad gäller transportnätet. Kommunen bygger inte accessnät och har inget stadsnät. Där är vi beroende av privata aktörer.

Landsbygdsprogrammet för accessnät

Många fastigheter har gått ihop i fiberföreningar för att underlätta installationen och minska kostnaderna. Länsstyrelsen i Värmland har genom Landsbygdsprogrammet haft pengar att fördela till utbyggnad av accessnäten. Fiberföreningar i Torsby har sökt om bidrag och fram till 2016 hade 4 stycken av 12 fått sina ansökningar beviljade.

Fakta om projektet

Programområde: Norra Mellansverige
Projekttid: 2015-09-04 – 2018-12-31
Stödmottagare: Region Värmland - Kommunalförbund

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 30 640 195
Kommuner som ingår: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng

Mer om projektet Bredbandsutbyggnad