Tillväxtverket
eu-logotyp

Teknikcollege skapar bättre teknikutbildningar

Kommuner, skolor och näringsliv samverkar för att säkerställa kompetensförsörjningen för teknikföretagen i nordöstra Skåne genom projektet Framtidens teknikutbildningar. I slutänden gynnas både näringslivet, den enskilde och tillväxten i regionen.

Barn arbetar med någon form av teknikutrustning framför en datorskärm

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för välfärden. I dag står industrin för nära 80 procent av landets totala export och har stor betydelse för vår samhällsekonomi. Hög teknisk kompetens på företagen är avgörande för svensk tillväxt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare. Men det kan svara svårt för företagen att rekrytera på rätt nivå. Det är bakgrunden till projektet Framtidens teknikutbildningar som rör regionen Nordöstra Skåne.

Samverkan mellan skola och arbetsliv

- Målsättningen är att stärka företagens möjligheter att tillgodose sina kompe­tensbehov genom att etablera Teknikcollege, en SSA-funktion, som är samverkan mellan skola och arbetsliv samt en högskola med teknisk inriktning, säger Ola Berg som är projektledare på Hässleholms kommun.

I projektet deltar förutom kommunen också företag, lokala företagarorganisation­er, utbildningsanordnare, arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, Region Skåne och IF Metall.

Attraktiv för arbetsgivare

Teknikcollege är en riksomfattande satsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som initierats av bland annat Industrirådet och syftet är att öka attraktiviteten och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Det är en plattform för att certifiera tekniska utbildningar och genom det möta företagens framtida behov av kompetens. Inom projektets ramar finns nu Teknikcollege även i Hässleholm.

Den som går en certifierad teknikutbildning ges möjlighet att vässa sin kompetens och bli attraktiv för arbetsgivare i regionen. I samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

För få sökande till tekniska utbildningar

- Det visade sig i intervjuer som vi genomförde att samverkan mellan näringslivet och skolor inte fungerade så bra tidigare, säger Ola Berg. Grundproblemet var att det var för få sökande till de tekniska utbildningar som fanns i regionen. Men det kom inte heller upp så många praktikplatser eller praotillfällen som var tänkt. Med det här projektet vill vi göra en satsning på samarbete mellan olika instanser. Genom certifierade utbildningar kan företag i regionen få sina behov av kvalificerad arbetskraft säkrade, samtidigt som det är en chans för vuxna och ungdomar att skaffa sig en attraktiv utbildning som leder till jobb efter utbildningen eller bra förutsättningar för vidare studier.

Annorlunda arbetssätt

Sedan 2017 är utbildningarna i gång. 50 företag har gått med så här långt och en lokal styrgrupp med representation från näringsliv, politik och tjänstemän säkerställer att man uppfyller kriterierna. I och med det blir certifieringen giltig över hela landet.

- Utbildningen har funnits tidigare men vi jobbar på ett annat sätt nu. Det viktiga är att skolan och arbetslivet samverkar så att utbildningen blir optimal för båda parter, säger Ola Berg.

650 nya praktikplatser

Vad gäller SSA-funktionen så har 650 kvalitetssäkrade praktikplatser etablerats för grundskolor och gymnasium i regionen sedan projektet startades. Företagen erbjuds även handledarutbildning inför praktikperioden, vilket också omfattar ar­betsmiljöfrågor. På en digital plattform samordnas hanteringen av prao- och praktikplatser, arbetslivs­kontak­ter, studiebesök och föreläsningar. Digitaliseringen innebär att verksamheten kan effektiviseras i skolan samtidigt som det blir enklare för arbetsgivarna.

- Det ger även en positiv effekt genom att alla elever, även de som kommer från hem som inte är så väletablerade på arbetsmarknaden, kan se och välja bland praktikplatser som annars ofta hamnar hos de med kunskap och kontakter, säger Ola Berg.

Ljus framtid

Systemet ger alltså nya sätt att arbeta på och Ola Berg har stora förhoppningar om att kvaliteten på de nya arbetssätten innebär att de kan fortsätta att leva även efter projekttiden.

- Så här långt kan jag säga att det finns en bred politisk förankring och stor entusiasm från nyckelföretagen efter en stor kommunikationsinsats, säger han. Vad gäller skolor och utbildningar har det tagit extra lång tid att implementera projektet eftersom de har lång planeringshorisont, men nu är de med. Däremot har intresset från högskolorna inför att starta tekniska utbildningar varit ganska ljummet. Men både Teknikcollege och Samverkansfunktionen är igång och kommer att fortsätta att leva efter projekttidens slut och skapa goda möjligheter till fortsatt samverkan mellan näringsliv och utbildningssamordnare.

Fakta om projektet

Programområde: Skåne-Blekinge

Projekttid: 2015-09-01-2018-12-31

Stödmottagare:

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 6 028 514

Läs om företaget Automationsteknik som fick hjälp genom Teknikcollege:

"Teknikcollege blir en riktig win win-situation för alla inblandade"

Hej Jonas Fischer, VD på Automationsteknik i Hässleholm! Varför är Teknikcollege så bra?

- Det är en unik plattform för att bygga bra strukturer som kan bidra till att minska arbetskraftsbristen. Att få tag i duktiga medarbetare är en utmaning som vi på vårt företag delar med andra i vår region. Vi måste hjälpas åt för att lösa det problemet. Det unika med Teknikcollege är att vi har fått till en samverkan mellan näringslivet, kommunen och utbildningsväsendet. Det blir en riktig win-winsituation för alla inblandade!

Vad är problemet?

- Det råder en skriande brist på arbetskraft med teknisk kompetens i regionen. Vi måste locka fler ungdomar till de tekniska utbildningar som finns. Som det är nu kan det vara 5-6 elever i en årskurs och det är inte tillräckligt för att fylla våra behov av kompetens i framtiden. Och vi måste säkerställa att utbildningarna håller måttet.

Hur jobbar ni då?

- Jag sitter ju själv som ordförande i stödgruppen för Teknikcollege i Hässleholm. Vi träffas och diskuterar marknadsföringsåtgärder och utbildningarnas innehåll. Här kommer alla till tals och tillsammans kan vi skräddarsy program som passar företagens behov samtidigt som vi företagare får en möjlighet att profilera vårt varumärke. En del av arbetet innebär att åka ut och möta eleverna och berätta om vårt företag. Det skapar relationer som kan leda till praktikplatser och framtida anställningar.

Vad händer framöver?

- Man ska bland annat investera i en upprustning av maskinparken på Jakobsskolan här i Hässleholm, som är ett tekniskt gymnasium. Vi kommer också att besöka de olika skolorna för att presentera oss och medverka i olika evenemang, som till exempel ”Industrinatten” - en mässa som riktar sig till ungdomar som är på väg ut i arbetslivet. Där fanns vi på plats för att visa vad vi arbetar med samt svarade på frågor om hur det är att arbeta inom våra yrkesområden, praktikmöjligheter, utbildningskrav bland annat. Många tror att det är tungt, smutsigt och dåligt betalt att arbeta som tekniker, men så ser det ju inte ut i dag. Utvecklingen går i ett rasande tempo och många processer är digitaliserade. Vi vill visa en annan bild av branschen och att det finns stora möjligheter för den som vill satsa på en yrkeskarriär inom teknikområdet med fin löneutveckling!