Tillväxtverket
eu-logotyp

Hållbar och stark industri på lång sikt

Med digitalisering, kompetensförhöjning och innovativa nya lösningar ska industrin i Norra Mellansverige säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position inom näringslivet.

En man testar hur det är att styra någon form av fordon digitalt

Smart industri i Norra Mellansverige ska säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position inom näringslivet.

I Norra Mellansverige finns en rad stora industriföretag som skapar sysselsättning och exportvärden genom produktion men också genom service och kringtjänster.

Under de senaste åren har en omvandlingsprocess förändrat den industriella strukturen i regionen. Företag flyttar sin produktion till länder med lägre arbetskraftskostnader, och i vissa fall flyttas även forskning och utveckling för att minska kostnader, men även som en följd av svårigheten att hitta kompetens i Sverige. Men det finns starka krafter för att ändra den trenden. Genom ett projekt som fokuserar på bland annat digitalisering, kompetensförhöjning och innovativa nya lösningar ska industrin även i fortsättningen kunna upprätta en stark position inom näringslivet i regionen.

Kompetens och ny teknologi

Projektet Smart Industri i Mellansverige, som inkluderar över 40 kommuner, är ett projekt som startade i juni 2017 och som ska stärka industriföretagens konkurrenskraft och förmåga att förnya sig genom att locka till sig kompetens och ny teknologi. Projektet ska arbeta fram en gemensam strategi och utvecklingsplattform med grund i samverkan mellan det regionala näringslivet, utbildningsväsen och politik på alla nivåer. Projektets målsättning är även att stimulera nyindustrialisering i regionen och skapa en hållbar industri på alla plan.

- Vi ska forma ett mer sammanhållet erbjudande och ge stöd till små och medelstora industriföretag i vår region, säger Kjell Grundström från region Dalarna som är projektledare för projektet. Vi ska dessutom göra vår region attraktiv för företag från andra delar av Sverige som kan lockas att flytta sin verksamhet hit. I det ligger att utveckla kopplingen mellan teknisk utveckling, innovationsprojekt och affärsutveckling. Projektet heter ”Smart industri”, och med det menar vi att den även ska vara hållbar i alla perspektiv och ha en långsiktig plan för miljöarbetet.

Flyttar hem produktion

De stora företagen i regionen – till exempel ABB, Sandvik, SSAB, Uddeholm konkurrerar inte med varandra. Deras konkurrenter finns på den utländska marknaden och genom att samarbeta kan de svenska företagen få hjälp med sin kompetensförsörjning för att möta den utländska konkurrensen.

I delmålen ingår också att skapa innovativa pilotprojekt för att hjälpa små och medelstora företag att bli mer innovativa och förnya sin verksamhet. Andra delmål är att stötta digitalisering och öka processmognaden hos företagen.

- Rent praktiskt kommer projektet att genomföra en rad piloter inom de olika fokusområdena, fortsätter Kjell Grundström. Det har varit en lång uppstartsträcka och vi ligger lite efter, men vi har fått ihop en bra projektgrupp och nu ska vi hitta nya kloka samverkansplattformar. Vi har starka industrier i vår region och vi ser tendenser till att företag flyttar hem sin produktion.

Några aktiviteter som ingår i projektet:

  • Ta reda på vilka samverkans- och utvecklingsplattformar som behövs för att genomföra aktiviteter som bidrar till att nya industrier flyttar till Norra Mellansverige. I plattformen ska beslutsfattare från näringsliv, akademi och politik medverka.
  • Genomföra pilotprojekt som leder till ökad förnyelseförmåga i små och medelstora industriföretag.
  • Utveckla och testa nya arbetssätt för digitalisering i små och medelstora industriföretag.
  • Utveckla modeller för att öka de små och medelstora industriföretagens processmognad.
  • Ta fram en kommunikationsplattform som beskriver lokala och regionala tillgångar ur ett industriellt perspektiv. Se till att marknadsföra och synliggöra den industriella sektorn i Norra Mellansverige.
  • Utveckla en lärandemodell för att skapa det bästa värdskapet för industriell verksamhet (erfarenhetsutbyten, best practice, kompetensutvecklingsaktiviteter).

Fakta om projektet Smart industri i Norra Mellansverige

Programområde: Norra Mellansverige
Projekttid: 2017-06-01-2019-12-31
Stödmottagare: Region Dalarna i samverkan med Region Gävleborg, Region Värmland, Fiber Optic Valley AB, Sandvikens kommun/FindIT, Stift Compare Karlstad Competence Area och IUC Wermland AB/Stål & Verkstad.

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 4 717 448.

Beviljad medfinansiering från Smart industri i regionerna (SEK): 2 500 000.