Tillväxtverket
eu-logotyp

Medicinska teknikbiobanken

Projektet Medicinska teknikbiobanken jobbar för att tillgången till högteknologisk diagnostik i vården ska bli mer jämlik så att alla kan få lika bra vård oavsett ålder, funktionshinder eller var man bor.

- Nu kan vi hjälpa patienterna i glesbygd betydligt mer och med bättre uppföljning. Och så slipper vi de långa transporterna, säger Kurt Boman, delprojektledare

Det finns en ojämlik tillgång till högteknologisk diagnostik i vården som ofta drabbar äldre och personer med funktionshinder som bor i inlandet. Det är inte heller ovanligt att människor felbehandlas på grund av felaktiga diagnoser. Faktum är att det är relativt vanligt bland personer med kognitiva problem, oftast äldre.

Projektet Medicinska teknikbiobanken är ett regionalt forum där universitet och företag kan samarbeta. Den gemensamma strävan är att skapa jämlik tillgång till högteknologiska diagnostiska instrument. De arbetar också för att de instrument som utvecklas medför korrekta diagnoser, till nytta för både vårdtagare och vårdgivare.

Virtuella vårdrum

Genom det här projektet har Virtuella hälsorum kommit till. De är tänkta som komplement till vårdcentralen. Det virtuella vårdrummet är en plats dit patienter kommer för att ta olika prover och mäta blodtryck, blodsocker, blodfetter. De kan också koppla upp sig mot en läkare eller annan vårdpersonal via videolänk . Det är alltså inte rummet som är virtuellt, utan kontakten med hälso- och sjukvården. Patienten slipper på så sätt långa resor.

- Tack vare den här nya tekniken upptäcktes mitt hjärtflimmer. Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Gunnar Westermark, Bastuträsk.

Ta del av en film om projektet Medicinska teknikbiobanken (1,38 minuter)

Fakta om projektet

Namn: Medicinska teknikbiobanken
Programområde:
Övre norrland
Projekttid: 2017-04-03 - 2020-12-31
Stödmottagare: Umeå universitet
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 8 197 529