Tillväxtverket
eu-logotyp

Utmaning: demografiska förändringar

Här kan du läsa om projekt som jobbar för att hantera förändringar i befolkningen, som att vi blir mer urbana. Alla regionalfondsprojekt finns till för att ska skapa hållbar, regional tillväxt och uppfylla mål på olika nivåer.

Vill du komma i kontakt med någon av dessa projekt, kontakta kontoret för projektet. Kontaktuppgifter finns under respektive program i menyn.

 • Malmö Innovations­arena, MIA

  Malmö stad hade ett stort behov av att bygga fler bostäder och göra flera bostadsområden mer trivsamma. Malmö innovationsarena fick uppdraget att jobba med frågan. De startade en innovationsresa som mötte samhälls­utmaningarna genom att använda nya a...
 • Mittstråket kortar restider och ökar kapaciteten för godstrafik

  Bild på Västra tågstationen i Sundsvall. Kortare restider, ökad trafiksäkerhet och ökad kapacitet för godstrafik. Det sammanfattar regionalfondsprojektet Mittstråket rätt bra.
  - Även om vi är få människor så behöver vi ha möjlighet att resa och godset måste ta sig fram för att det här landet...
 • EU-fonderna och ideell kraft – ett måste i bredbandsbygget

  Mikael Näsström förklarar för en grupp statligt anställda hur fiber fungerar. Region Västernorrland bjöd myndigheter på en bussresa för att visa hur de arbetar för att uppnå de nationella bredbandsmålen. 2020 ska 95 procent av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till internet med en hastighet om 100 Mbit per sekund. Så lyder regeringens bredbandsstrategi. Men vägen till ett uppkopplat Sverige är allt annat än spikrak. Det är en historia om stad ...
 • Tillväxtresan: EU-medel viktig pusselbit i Lindbäcks framgångssaga

  Bild på Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg. Lindbäcks bygg i Piteå har sedan starten 1924 gått från att vara en liten familjedriven byasåg till att bli Sveriges största producent av klimatsmarta flerbostadshus i trä. Den senaste satsningen är en självförsörjande, 42 000 kvadratmeter stor ”supe...
 • Tillväxtresan: Utbyggnaden av Piteå hamn betydelsefull för den regionala skogsindustrin

  Ulrika Nilsson I Piteå hamn byggs det just nu för fullt. Där ska en ny hamndel snart stå redo. Vi har besökt det norrländska transportnavet för att undersöka hur stödet från EU hjälper till att utveckla hamnen – och vad utbyggnaden betyder för regionens skogsindust...
 • Tillväxtresan: Det svenska träbyggandets återuppståndelse

  Säkerhetsrisken fick oss att förbjuda det. Ny kunskap, uppdaterade byggregler och finansiellt stöd från EU lät oss välkomna det tillbaka. Det här är berättelsen om hur det svenska träbyggandet brann ner i slutet av 1800-talet – och om de krafter som ...
 • Social inkludering genom ASF skapar tillväxt

  Tjej putsar bil På knappt tre år har företaget KASAK gått från att vara en kommunal verksamhet till att 2017 bli nominerad till ett av Sveriges bästa kooperativ. Bland annat är det genom ERUF-projektet ”Social inkludering och tillväxt i Blekinge” som företaget har f...
 • Bonden Sven-Ulrichs verksamhet stannar utan fibern

  Man framför äng med kor. Köttbonden Sven-Ulrich Ohlsson bor på sin föräldragård i Mo utanför Söderhamn i Hälsingland och är femte generationens företagare på gården.- Jag är egentligen bonde men kallar mig för livsmedelsföretagare, säger han.
 • E-tjänster gör kommuner mer tillgängliga och attraktiva

  Genomgång vid en arbetsplats, där människorna har reflexvästar och bygghjälmar Helautomatiska tjänster för att till exempel ansöka om barnomsorg eller bygglov. Det är ett av målen för projektet eSamverkan som rullar på i nio kommuner i Mellersta Norrland. Detta för att möta kraven från invånare och företagare.

 • Utbyggt bredband gynnar glesbygden i Värmland

  Maskin som används för att lägga ner fiberkabel Torsby kommun i Värmland är till stor del en glesbygd. Ett väl utbyggt fibernät är därför extra viktigt för att bygden ska kunna överleva och för att människor ska kunna bo och jobba där. Projektet som bygger ut bredband i Värmland är ett av flera i ...
 • En vägvisare för nyanlända entreprenörer

  Passent El Soury Efter knappt ett år i Sverige satt Passent El Soury med en pappersbunt som bevis på sitt nystartade företag. Genom projektet ”Business Incubation 2020” fick Passent tillgång till ett värdefullt kontaktnät och kunskaper om arbetslagstiftning, skatter ...
 • Perstorp har allt att vinna på fiber

  Invånarna i Perstorp är positiva till att ett eventuellt fibernät i kommunen byggs ut. Många äldre ser fördelarna med fibernätet både för sin egen trygghets skull, och för det ökade värdet på villan som det ger.

 • Göteborg testar innovativa samhälls­förbättrare

  Solpaneler, matsvinnstjänster och självkörande bilar. Idéerna för hur vi ska tackla såväl klimatet som migration och ökande socioekonomiska skillnader i samhället är många. Det vet Ann-Louise Hohlfält, projektledare för Göteborg som testarena och pla...
 • Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

  I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talet som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Så tog Malmö innovati...
 • Grönare bostäder och minskad segregation i Stockholm

  Bild flera uppställda människor som bidrar i projektet Grön BoStad Stockholm Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm arbetar med att skapa hållbar stadsutveckling som är klimatsmart och samtidigt motverkar segregation i bostadsbyggandet.
 • Fossilfri logistik förgyller stadsmiljö

  I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; ca 30 procent av koldioxidutsläppen och ca 25 procent av bullerföroreningarna. Trafiksäkerheten är också en utmaning med tung trafik. Nu har Malmö Stad genom projektet Zero n...
 • Utrikesfödda företagare får hjälp att skapa tillväxt i Småland

  Aida Begovic pratar inför flera personer. En ny metod för att skapa tillväxt och ökad förståelse om olika företagskulturer. Det är målen för projektet Step Two som driver ett nytt företagshotell för utrikesfödda entreprenörer i Växjö.
 • Sociala företag öppnar restaurang på Hisingen

  Två personer jobbar med att laga mat i ett kök. Redan innan projektet One Stop Future Shop var färdigriggat ville Göteborgs Stad handla upp 400 dagliga matportioner till sin nya gymnasieskola. Det ger sysselsättning till flera kooperativ och jobb åt cirka 50 personer. De flesta kvinnor.
 • Lokala projekt vill väcka liv i staden med rörlig bild

  En kvinna och man bygger ihop en ställning med en filmduk i mitten Smart Kreativ Stad vill utveckla stadens bortglömda platser med hjälp av film och rörlig bild. Målet är tre pilotprojekt om året. De första handlar om popup-biografer.
 • Bredband till hela Västernorrland

  Karta över Västernorrland som visar dragningen av fiber. År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner.
 • Nytt liv för anrikt hotell

  Bild: Bio Norden, en lokal kulturscen i Jokkmokk Hotell Gästis i centrum av Jokkmokk var länge nedläggningshotat. Tack vare Norrbottens ramprojekt för företagsstöd har hotellet kunnat satsa på en nystart som kulturell mötesplats.