Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansierings­instrument

Via medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionalfonden, erbjuder Tillväxtverket regionala och nationella myndigheter finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag.

EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att i större omfattning använda återbetalningsbara så kallade finansieringsinstrument i form av garantier, lån och riskkapital i stället för bidrag till företag. Genom att investera i företag med hjälp av finansieringsinstrument så kan pengarna återanvändas under och efter programperiodens slut. Strukturfondsmedel utgör grunden för instrumentens kapitalisering men det krävs minst lika mycket nationell medfinansiering.

Finansieringsinstrument passar när syftet är att:

  • nå företagen direkt och bidra till deras kapitalförsörjning.
  • stärka regionalt strukturkapital för kapitalförsörjning.
  • använda offentliga medel för att mobilisera privat kapital att bidra till policymål.

Det här gör vi på Tillväxtverket:

  • förhandsbedömningar om finansieringsinstrument är genomförbart och lämpligt i de enskilda fallen.
  • tar hänsyn till regionala förutsättningar
  • upphandlar, avtalar och förvaltar finansieringsinstrumenten.

Exempel på finansieringsinstrument är fonder för riskkapital.

Finansieringsinstrument är en insatsform som påverkar marknaden och företagen direkt. Regler om statligt stöd samt upphandling ska följas när reglerna om finansieringsinstrument i Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning, CPR tillämpas. Detta innebär att Tillväxtverket ska beakta upphandlingsreglerna i Lagen om offentlig upphandling, LOU vid val av organ för genomförande av finansieringsinstrument.

Aktuellt

Just nu arbetar Tillväxtverket med utveckling av en tredje generation riskkapitalfonder inom Regionalfonden 2021-2027:

  • Åtta regionala riskkapitalfonder utvecklas tillsammans med landets regioner.
  • En nationell riskkapitalfond för klimatomställning utvecklas tillsammans med Naturvårdsverket.

Tillväxtverket förbereder just nu upphandlingar av dessa instrument. Förväntad annonsering av upphandlingen är under 2022.

Mer information