Tillväxtverket
eu-logotyp

Partnerskaps­överenskommelsen 2021-2027

Överenskommelsen anger Sveriges strategiska inriktning för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska havs-, fiskeri- och fiskerifonden och Europeiska socialfonden+ för åren 2021–2027.

Partneröverenskommelsen beskriver Sveriges strategiska inriktning för de fyra EU-fonder som omfattas. I dokumentet beskriver regeringen den strategiska inriktningen för programplaneringen och arrangemangen för hur fonderna ska kunna användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under 2021–2027. Genomförandet av fonderna gör att stora viktiga investeringar inom företagande, innovationer, hållbar utveckling, klimatomställning, sysselsättning, kompetensutveckling och social inkludering kan göras i hela landet.

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den 17 juni 2022 undertecknades den svenska överenskommelsen vilket markerar startskottet för programperioden.

Läs mer om partnerskapsöverenskommelsen på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på EU-kommissionens hemsida.