Tillväxtverket
eu-logotyp

Sammanhållnings­politiken och fonderna

Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta sätt att uppnå Europa 2020‑målen.

Pengarna för sammanhållningspolitiken fördelas utifrån tre strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden.

Pengar ur fonderna går till

  • Spjutspetsforskning.
  • Tillgång till bredband.
  • Smart transport- och energiinfrastruktur.
  • Energieffektivitet och förnybara energikällor.
  • Affärsutveckling.
  • Kompetens och utbildning.

Tillsammans förfogar fonderna över cirka 367 miljarder euro. Det är mer än en tredjedel av EU:s sammanlagda budget.

För att pengarna ska investeras optimalt samarbetar EU-kommissionen med myndigheter i EU:s länder och regioner. Tillväxtverket är en av dem.

Sverige deltar i 27 EU-program

Broschyren Utveckla Sverige är en sammanställning över de sammanlagt 27 EU-program som Sverige deltar i och som finansieras av någon av de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

I broschyren finns korta beskrivningar av varje program, vilken myndighet som förvaltar respektive program, hur beslutsprocesserna ser ut och var det finns mer information.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

I Sverige genomförs sammanhållningspolitiken främst genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

För programperioden 2014-2020 ska Tillväxtverket fördela cirka 8,5 miljarder kronor ur fonden till åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram.

Till det kommer lika mycket i svensk medfinansiering, så totalt är det cirka 17 miljarder kronor som ska investeras över landet under sju år.

Mer om sammanhållningspolitiken

EU:s sammanhållningspolitik för 2014–2020 på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledning för mottagare av EU-stöd

Vägledningen bygger på den gemensamma strategiska ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-instrument. Den innehåller bland annat länkar som leder potentiella stödmottagare vidare till relevanta och användbara webbplatser.

Vägledning för mottagare av stöd från europeiska struktur- och investeringsfonder finns att läsa på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.