Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Företagare, bredband och forskning.

Norra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Norra Mellansverige ska bidra till att fler företag samverkar inom kluster som stimulerar innovationer samt förbättra infrastrukturen för forskning och innovation.

Pengarna ska också användas för att öka tillgången till och användning av informations- och kommunikationsteknik, främst genom att medfinansiera utbyggnad av bredband.

Ett annat område är att utveckla ett mer diversifierat näringsliv, så att man minskar beroendet av ett fåtal branscher.

En del av pengarna ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Fyra insatsområden bidrar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Projekt inom programmet ska finansieras inom något av de fyra insatsområdena. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.

  1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
  2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
  3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
  4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).

Programdokument

Operativt program för Norra Mellansverige ändrat januari 2020 Pdf, 514.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for North Middle Sweden Pdf, 615.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige Pdf, 552 kB, öppnas i nytt fönster..

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Norra Mellansverige. Filtrera resultatet genom att ange område Norra Mellansverige i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programmet Norra Mellansverige ingår Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

147 miljoner euro

50 procents medfinansiering

Inom det regionala strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 50 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.