Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuell utlysning

Ansök senast:

 • 2019-09-13
  EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2019:3 för ansökningar om stöd för investeringar för sysselsättning och tillväxt i regionen. Läs mer om utlysningen

Planerad utlysning

 • Avser projekt inom insatsområde 1, 3 och 4.
  • Alla insatsområden - ansökningar ska adressera arbetet med hållbarhetsaspekterna.
  • Insatsområde 1 - alla projekt ska koppla an till regionernas smart specialiseringsstrategier.
  Från och med denna utlysning så införs nya alternativ för kostnadsredovisning. Närmare information kring dessa alternativ finns i Handbok för EU-projekt.Retroaktiva projektkostnader kan godkännas från och med ansökningsdatum, dock tidigast 14 oktober 2019. Start av ett projekt före beslut om stöd sker på egen risk.Utlysningen planeras vara öppen från 14 oktober till 16 december 2019.
  Läs mer om utlysningen


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.