Tillväxtverket
eu-logotyp

Nyheter om våra EU-fonder

Aktuella artiklar om våra EU-fonder och det pågående förberedelsearbetet inför nästa programperiod.


 • Ge era synpunkter på nya offentliga riskkapitalmandat

  Tillväxtverket kommer som förvaltande myndighet av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) utveckla en tredje generation av finansieringsinstrument. Nu får du chansen att tycka till om hur instrumenten ska utformas.

 • Ny programperiod - Vad händer i Västsverige?

  Den 11 november bjöd Västra Götalandsregionen, Region Halland och Handelshögskolan i Göteborg in till ett seminarium för att ge en överblick över kommande år inom EU:s strukturfonder.

 • Regeringen godkänner Tillväxtverkets program - Fonden för en rättvis omställning

  Regeringen godkänner det programförslag som Tillväxtverket har tagit fram för Fonden för en rättvis omställning. Nu återstår bara Kommissionens godkännande.

 • Ursäkta röran vi bygger om - EU:s nya programperiod

  Det är inte helt lätt att vara besökare på våra EU-sidor just nu. Vi pratar om 2021-2027 som något framtida fast vi redan befinner oss i 2021, driver projekt inom 2014-2020 fast 2020 har passerat och öppnar nya utlysningar trots att pengarna först sa...

 • Upphandling av regionalt riskkapital

  Via medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillhandahåller Tillväxtverket finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag i hela landet. En ny juridisk analys fastslår krav på upphandling av finansieringsi...

 • Cybersäkerhet och attraktiv industri i årets Europa i min region

  En interaktiv plattform för utbildning i cybersäkerhet, ett seminarium om hur du blir en säkrare chef och en film om vapenvåld kopplat till kriminella miljöer. Det är ett axplock av vad årets Europa i min region erbjuder.


 • Vad går EU-finansieringen till i Sverige?

  Vad händer med EU:s finansiering i Sverige? Vilken utveckling sker? Och vilka konsekvenser har pandemin haft på insatserna? Den här rapporten ger en bild av vad många miljarder kronor har hamnat i Sverige under en sjuårsperiod.

 • Nya React -projekt i Övre Norrland

  Sex projekt får ta del av de 31 miljoner kronor som fanns att söka inom React-EU Övre Norrland. Alla projekt ger stöd till företag som drabbats hårt av den pågående pandemin.

 • Vad har hänt med EU-pengarna i mellersta Sverige?

  Sedan 2014 har EU:s regionalfond och svenska regionala aktörer investerat många miljoner kronor för att bidra till hållbar tillväxt i regionerna. Men vad har hänt med pengarna? Vad har de genererat för resultat?


 • Regionalfondens bidrag till utveckling - Norra Mellansverige

  Vilka regionala utmaningar finns i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län? Och hur hjälper projekten inom Regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige till att stävja dem? Den här rapporten ger en bild av hur pengarna har använts och vad de har bidragit...

 • Regionalfondens bidrag till utveckling - Östra Mellansverige

  Vilka regionala utmaningar finns i Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län? Och hur hjälper projekt inom Regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige till att stävja dem? Den här rapporten ger en bild av hur pengarna har använts...

 • Hur bidrar Regionalfonden Stockholm till Agenda 2030?

  Regionalfondsprogrammens projekt ska jobba med innovativa insatser för att lösa utpekade regionala utmaningar. Men hur mappar insatser och projekt mot FN:s globala mål i Agenda 2030? Det tog programmet Stockholm reda på.


 • Så kan akademin skapa nytta i Regionalfonden 2021–2027

  Vilka hinder och möjligheter har universitet och högskolor att verka inom EU:s regionalfond? Vad menar vi med tillämpad nytta? Det är några av frågorna som tas upp i rapporten "Så kan akademin skapa nytta i Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021...