Tillväxtverket
eu-logotyp
En person går i en vit lång rock i ett labb och två personer går i kostym.

Ge era synpunkter på nya offentliga riskkapitalmandat

Tillväxtverket kommer som förvaltande myndighet av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) utveckla en tredje generation av finansieringsinstrument. Nu får du chansen att tycka till om hur instrumenten ska utformas.

Nio riskkapitalmandat planeras för upphandling under 2022 och 2023

Åtta regionala riskkapitalfonder och en nationell klimatfond planeras. Målet med offentliga finansieringsinstrument är att komplettera marknadens erbjudande samt att bidra till policymål som regional utveckling, stärkt tillväxt och konkurrenskraft och hållbar utveckling och omställning i näringslivet. Detta kommer leda till upphandlingar av förvaltare som får driva riskkapitalfonder delfinansierade med svenska offentliga- och EU-medel.

Läs mer om de riskkapitalinstrument som planeras och ge era synpunkter!

Alla aktörer som har synpunkter på lämplig utformning av instrumenten är välkomna att svara på Tillväxtverkets ”request for information” (RFI, en sorts förfrågan för marknadsdialog). Ni finner RFI-dokumenten med frågor och svarsformulär samt fördjupande information om respektive instrument via länkarna nedan:

Inget intresse att registrera konto på e-avrop?

Ni kan också få tillgång till dokumenten och få möjlighet att svara på RFI genom att skicka e-post till anbud@tillvaxtverket.se. Märk ämnesraden ”Begäran om RFI för regionalt riskkapital” eller ”Begäran om RFI för nationellt riskkapital”.

Lämna svar på Tillväxtverkets request for information (RFI):

  • Antingen direkt via upphandlingsplattformen e-avrop (kräver användarkonto, se nedan) eller genom att returnera ifyllt svarsformulär med e-post till anbud@tillvaxtverket.se
  • Sista svarsdag är 31 januari 2022

Information om E-avrop

Upphandlingsplattformen e-avrop är offentliga Sveriges gemensamma plattform för utlysningar, anbud, frågor och svar på upphandlingar.

Tillväxtverkets upphandlingar, inklusive RFIer per ovan publiceras här för allmänhetens tillgång av materialen. Där når du alla Tillväxtverkets utlysningar.

Tillgång till material, möjlighet att ge anbud, ställa frågor samt få tillgång till alla publicerade frågor och svar, nås med ett användarkonto på e-avrop. Dessa är gratis och tillgängliga för alla.

Kontakt

Om ni har frågor om RFI för regionalt eller nationellt riskkapital kan ni ställa frågor via e-post till respektive ansvarig projektledare:

Andreas Backfolk, projektledare regionalt riskkapital, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Henrik Storm Dyrssen, projektledare nationellt riskkapital, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se