Tillväxtverket
eu-logotyp

Så har EU:s regionalfond bidragit till utveckling i Sverige

Under sju år har EU tillsammans med regionala offentliga och privata aktörer investerat drygt 12 miljarder kronor i mer än 1000 projekt i hela Sverige. Här är tre rapporter som berättar om resultaten i Övre Norrland, Skåne-Blekinge och Östra Mellansverige

Tre portföljanalyser om resultat i Regionalfonden

Energieffektivisering, besöksnäring, stadsutveckling och satsningar på teknik, forskning och innovation är bara några exempel på inriktningar i projekten. Rapporterna ger en översikt över vilka områden som projekten har prioriterat och hur väl utfallet speglar utmaningarna i programmen.

— Genom att analysera projekten så kan vi se var investeringarna har gått och vilka områden eller sektorer som ännu inte har fått det stöd som programmet har pekat ut, säger Lorraine Jonis, programansvarig Skåne-Blekinge.

Samverkan är viktig

Till skillnad från många andra fonder som är ganska nischade så kan Regionalfonden täcka upp en bred bas av områden där samverkan är viktigt. Det finns också tydliga och logiska kopplingar mellan många insatsområden.

— De många samverkansprojekten vi ser i rapporten är ett tecken på att projekten sett fördelar av att göra insatser tillsammans, säger Isabella Canderskog programansvarig Östra Mellansverige.

Regionalfonden - en länk mellan branscher

Rapporterna visar hur olika fonder kan kopplas ihop och hur olika finansieringskällor kan komplettera varandra. Rapporterna visar också att Regionalfonden är ett bra verktyg för att länka samman olika branscher.

— Vi har stora forskningssatsningar med koppling till rymdteknik, snö, is och kyla som resurs och teknikutveckling inom skogsindustrin. Vi har också stora och omfattande satsningar på turism som knyter samman en stor mängd aktörer, säger Malin Ylinenpää, programansvarig för Övre Norrland.