Tillväxtverket
eu-logotyp

Vi firar EU-dagen med en ny programperiod

Den nionde maj infaller EU-dagen och vi på Tillväxtverket firar det extra med att inleda Regionalfondens programperiod 2021-2027. Under flera år har en stor organisation kring programmen, förberett sig för att arbeta för ett smartare, grönare och mer sammanlänkat Europa. Vi tar tempen på olika platser i vårt avlånga land. Regionalfonden finns ju faktiskt i precis hela Sverige!

Linnéa Hagblom programansvarig i Västsverige.

Ett program som arbetar för Regionalfondens första två politiska mål: Ett smartare Europa och Ett grönare Europa:

Linnea Hagblom

Linnea Hagblom

Vad innebär ett smartare och ett grönare Europa för er i Västsverige? 

Vi vill skapa ett smartare och grönare Europa genom att ställa om till nya affärsmodeller, stötta företag att hitta rätt kompetens och öka utbytet mellan forskningsaktörer och näringsliv. Det gröna måste också vara smart, och vice versa.

Vilken är den största utmaningen år 2021-2027?

Att vi måste ställa om till ett annat samhälle. Vi måste ställa om värdekedjor, använda mindre resurser och minska fossilberoendet. Det finns en stor vilja, men vi behöver hitta metoder och kompetens för att ta de nödvändiga stegen. Inte minst se vad vi faktiskt måste sluta med.

Var lägger ni störst fokus i Västsverige ?

Fokus är fortsatt på små och medelstora företag, med regionala perspektiv. I Västsverige är forsknings- och innovationskapacitet och affärsutveckling centrala begrepp, ihop med cirkulär ekonomi och förnybar energi. Allt med en digital och grön dimension.

Vad blir viktigast ?

Det viktigaste är som alltid att vi hittar och finansierar de insatser som skapar ett mer hållbart samhälle och näringsliv. Jag hoppas att bra idéer ges möjlighet att utvecklas och skapa förändring, och att Regionalfonden kan bidra i den resan. Vår roll på Tillväxtverket är att stötta experterna att höja ribban och jobba ännu mer med exempelvis hållbarhet och cirkuläritet.

En reflektion är också att vi alltid måste ha med oss den sociala hållbarheten. Vi pratar mycket klimat och miljö, men vi får inte glömma de strukturer som gör att inte allas kompetens används. Hur kan vi också bygga tillit och sammanhållning med insatserna?

Något annat du vill säga?

Jag hoppas vi kan samordna mer med andra myndigheter framöver. Det skulle förbättra vårt erbjudande till projektaktörer och ge oss större möjligheter att skapa bra initiativ och att samfinansiera projekt. Jag ser Regionalfonden som en språngbräda, en bred finansiering för att aktörer och företag ska utvecklas och hitta nya möjligheter nationellt och internationellt. Jag ser verkligen fram mot arbetet framåt!

Enkäten

- Tre enhetschefer i tre delar av landet:

Enhetscheferna för Regional tillväxt ansvarar för våra regionalfondsprogram. Det är John Wallon (Norra Sverige), Per Persson (Mellersta Sverige) och Henrik Berven (Södra Sverige). Här berättar de om sina utmaningar inför den nya programperioden.

Vilken är den största utmaningen 2021-2027 för norra Sverige?

John Wallon, Norra

John Wallon, Norra

Den lägre graden av EU-finansiering - från 50 till 40 procent. Det gör att den nationella medfinansieringen måste upp till 60 procent. Det kommer bli en utmaning, kanske främst för regionerna som är våra största medfinansiärer, men också för oss att skapa en bättre samordning av nationella myndigheters olika fonder och program så att samfinansiering blir en realitet i högre grad än tidigare.

Var lägger ni störst fokus i er del av landet?

Flest projekt och störst andel av budgeten kommer att gå till Politiskt mål 1 - ett smartare Europa. Trots det kommer nog störst fokus behöva läggas vid Politiskt mål 2 – ett grönare Europa. Här finns båda nya typer av insatser och en rejält utökad budget jämfört med tidigare.

Vad blir viktigast 2021-2027?

Det viktigaste är att både det interna och externa förberedelse- och mobiliseringsarbetet fungerar bra så att vi kan få in riktigt vassa projekt som bidrar till den regionala utvecklingen i de fyra nordligaste länen.

Vilken är den största utmaningen 2021-2027 för mellersta Sverige?

Per Persson, Mellersta

Per Persson, Mellersta

En lägre medfinansieringsnivå i programmen gör att det finns ett större behov av medverkan och samverkan med relevanta nationella myndigheter som kan bidra till programmens genomförande. Det finns också mer medel och bredare insatser inom miljö och klimat (Politiskt mål 2) jämfört med tidigare. Det kräver ett ökat mobiliserings- och informationsarbete.

Var lägger ni störst fokus i er del av landet?

På att få ut tydligt inriktade utlysningar som skapar förutsättningar för bra och resultatinriktade projekt.

Vad blir viktigast 2021-2027?

Ökat resultatfokus, så att de projekt som får finansiering från Regionalfonden bidrar till en hållbar regional utveckling, omställning och stärkt konkurrenskraft. Det förutsätter en bra aktörssamverkan mellan involverade aktörer i programgenomförandet och att de nationella och regionala perspektiven synkas och vävs samman.

Vilken är den största utmaningen 2021-2027 för södra Sverige?

Henrik Berven, Södra

Henrik Berven, Södra

Vi har lite olika utmaningar i olika program men en gemensam utmaning är den lägre medfinansieringsgraden. Som tidigare är arbetet med mobilisering en stor utmaning för att säkerställa att vi når rätt aktörer och får in rätt projekt för ett bra programgenomförande.

Vad blir viktigast 2021-2027?

Att vi får en bra programstart med projekt som tydligt bidrar till regional utveckling och samtidigt levererar på de indikatorer som vi måste klara till 2024.

Var lägger ni störst fokus i er del av landet?

Att säkerställa rätt förutsättningar internt och externt för att få en bra programstart. Arbetet med utlysningstexter och mobiliseringsarbetet är i fokus.