Tillväxtverket
eu-logotyp

Tillväxtverket förbereder för upphandling av riskkapital

Tillväxtverket avser att under 2022-2023 upphandla nio mandat för riskkapitalförvaltning. Ett nationellt mandat för en Klimatfond och åtta mandat för regionala riskkapitalfonder.

Mandaten finansieras av Europeiska Regionalfondens medel under strukturfondsperioden 2021-2027.

Vi har nu publicerat underlag inför planerade upphandlingar i form av:

  • Preliminär tidslinje för upphandling av ett nationellt mandat om 250-700 miljoner kronor för riskkapitalförvaltning av en fond för klimatomställning.
  • En remiss inför upphandling av regional riskkapitalförvaltning i NUTS2 region Stockholm.
  • En remiss inför upphandling av regional riskkapitalförvaltning i Sveriges sju övriga NUTS2 regioner.

Samtliga underlag finner ni på e-avrop. 

Finansieringsinstrument genom Regionalfonden har tidigare genomförts med ca fyra miljarder kronor i totalt 21 fonder sedan 2007.

Kontakt

För upphandlingsfrågor rörande öppnade eller kommande upphandlingar, kontakta Tillväxtverkets upphandlingsteam anbud@tillvaxtverket.se ange ”regionalt riskkapital” eller ”nationellt riskkapital” i ämnesraden.

För sakfrågor om nationellt eller regionala mandat för riskkapitalförvaltning, kontakta Tillväxtverkets team finansieringsinstrument finansieringsinstrument@tillvaxtverket.se