Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuella utlysningar

Ansök senast:

  • 2020-09-24
    Smart och hållbar tillväxt - Östra Mellansverige
    Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 

Planerad utlysning

För närvarande är inte någon utlysning planerad.