Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland öppnar vanligtvis för två utlysningar per år.

Aktuell utlysning

För närvarande är det inte möjligt att söka till programmet. Om de finns planerade utlysningar visas de nedan.

Planerad utlysning

Sextonde augusti öppnar regionalfondsprogrammet Övre Norrland upp för regionala aktörer att ansöka om att göra förstudier inom programmet. Ansökningarna kan göras inom samtliga fem insatsområden.

En förutsättning är att förstudierna, liksom övriga projektstöd, ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen. De ska även med största sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt under programperioden 2021-2027.