Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland öppnar vanligtvis för två utlysningar per år.

Aktuell utlysning

Utlysning 2019:1 har stängt. Prioritering sker på Strukturfondspartnerskapets möte den 29 maj 2019.

Sista datum för medfinansieringsintyg är 25 mars 2019.

Observera att sökanden ansvarar för att samtliga av rätt person underskrivna medfinansieringsintyg, inklusive sammanställningen (vid fler än två medfinansiärer), kommer in till Tillväxtverket senast sista datum för medfinansieringsintyg. Kontrollera därför i god tid vilka beslutsdatum som gäller för tilltänkta medfinansiärer. För sent inkomna intyg, oriktigt undertecknade eller villkorade intyg, kommer inte att godkännas. Tillväxtverket bereder ansökningarna utifrån de intyg som inkommit i tid. En eventuell senare ändring av medfinansiär (till samma belopp), förutsätter ett godkännande av Tillväxtverket.

  • 2019-08-22
    Utlysning 2019:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland. Läs mer om utlysningen


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.