Tillväxtverket
eu-logotyp

Vad innebär EU:s nya programperiod?

Vi är på väg in i en ny programperiod, men vad betyder det egentligen? Söker du EU-finansiering? Eller är du kanske intresserad av vad EU-finansieringen i Sverige går till? Här kan du få information om vad som pågår just nu.

En hand som håller i EU-flaggor.

Vilken typ av projekt ska EU:s pengar gå till 2021-2027?

EU investerar och planerar insatser under sju år långa perioder. Det innebär att pengarna under de åren ska investeras för att bemöta utpekade områden och utmaningar i samhället. När sju år har gått och nästa programperiod sätter igång pekar EU och dess medlemsländer ut nya utmaningar och nya projekt får möjlighet söka pengarna.

Just nu pågår arbetet med att förbereda programperioden 2021-2027. Samtidigt pågår programperioden 2014-2020. De sista projekten som beviljats pengar i programperioden 2014-2020 avslutas nämligen 2023. Det innebär att två programperioder i praktiken är igång samtidigt.

Utöver det kan det verka märkligt att en programperiod som ska pågå 2021-2027 inte redan har satt igång. Det beror på flera saker, men främst på pandemin. 1 september 2022 hoppas vi däremot kunna öppna utlysningar inom Regionalfondens nya program 2021-2027. Detsamma gäller för nya Fonden för en rättvis omställning (FRO).  Öppnas i nytt fönster.

I månadsskiftet maj/juni kommer vi att publicera information om vad det går att söka stöd för i den första utlysningen. Samtidigt kommer första delen av Handbok för EU-projekt 2021-2027 att publiceras.

Av den här anledningen kan våra sidor som handlar om EU på tillvaxtverket.se verka lite röriga eller intetsägande ett tag framöver. Vi får bara ursäkta röran helt enkelt.

Vad kommer det gå att söka finansiering för?

Programperioden 2021-2027 innebär en hel del nya insatsområden för Regionalfonden. Till exempel ska fondens pengar gå till hållbar vattenförvaltning, vilket är helt nytt. Och kravet på hållbarhet ökar. Det innebär bland annat att projekten ska bidra till bättre miljö, jämställdhet och mångfald.

Under de närmaste sju åren vill EU arbeta med fem övergripande politiska mål. Regionalfonden, FRO och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerakk, ÖKS, som Tillväxtverket också förvaltar, ska arbeta för ett smartare, grönare och mer sammanlänkat Europa. Utöver det ska ÖKS också arbeta för ett mer socialt Europa och så finns det andra EU-program som jobbar för ett Europa närmare medborgarna.

EU:s fem politiska mål

1. Ett smartare Europa : Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-konnektivitet (bredband och möjligheter till uppkoppling).

2. Ett grönare Europa: En grönare och koldioxidsnål övergång till en ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigt Europa. Det ska göras genom främjande av en ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande, riskhantering och hållbar mobilitet i städer (alltså ett hållbart resande).

3. Ett mer sammanlänkat Europa: Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet (att vi lättare ska kunna resa och nå varandra genom bra vägar, bra pendlingsmöjligheter och annat).

4. Ett mer socialt Europa : Ett mer socialt och inkluderande Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. (Endast aktuellt för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerakk).

5. Ett Europa närmare medborgarna: Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av alla typer av territorier och lokala initiativ. (Kan handla om naturarv och hållbar turism till exempel, men målet är inte aktuellt för Tillväxtverket).

Under de fem politiska målen har EU listat 23 så kallade specifika mål. Vilka av dem som Tillväxtverkets EU-program kommer att jobba med är ännu inte helt klart, men de är närmare femton stycken.

Några exempel på specifika mål är:

 • Dra nytta av digitaliseringens fördelar för invånare, företag, forskningsorganisationer och offentliga myndigheter.
 • Främja tillgång till vatten och en hållbar vattenförvaltning.
 • Främja klimatanpassning, förebyggande av katastrofrisker och motståndskraft med beaktande av ekosystembaserade tillvägagångssätt.
 • Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, inbegripet genom produktiva investeringar.

Projekten inom Regionalfonden ska fokusera på grön och digital omställning, kunskap, innovation och företagande. De ska stödja utvecklingskraft, näringslivets konkurrenskraft och sysselsättning i både städer och landsbygder.

Totalt handlar det om 863 miljoner euro och övergripande ska pengarna gå till de tre största områdena:

 • Miljö & Klimat
 • Företag & Näringsliv
 • Forskning & Innovation

Sedan i fallande ordning insatser inom:

 • Digitalisering & Bredband
 • Kompetensförsörjning
 • Transporter & Resande
Totalt handlar det om 863 miljoner euro och övergripande ska pengarna gå till de tre största områdena: Miljö & Klimat, Företag & Näringsliv, Forskning & Innovation och sedan i fallande ordning till Digitalisering & Bredband, Kompetensförsörjning och Transporter & Resande

Ungefär så här ska pengarna fördelas inom Regionalfonden 2021-2027.

Så, 1 september hoppas vi alltså kunna stå redo för att kunna erbjuda regionala aktörer och ideella organisationer att söka de första pengarna för den nya programperioden. Företag kan nästan aldrig söka EU-finansiering hos oss direkt, men kan hålla koll på våra utlysningar Öppnas i nytt fönster. för att veta vilka EU-program som har utlysningar igång. Sedan är det alltid bra att hålla kontakt med sin region för att se vilka projekt som beviljats finansiering. En hel del projekt ska nämligen i sin tur erbjuda företag sina tjänster.

Vill du få inspiration inför din framtida projektansökan? Ta en titt på våra sidor om resultat av projekten.

Ett EU-program är en geografisk indelning. Europeiska regionala utvecklingsfonden, eller kort och gott Regionalfonden, har nio program varav ett är nationellt. Det innebär att pengar inom programmet kan gå till projekt i hela landet. Fonden för en rättvis omställning är aktuellt i ett fåtal regioner där det finns stora industrier som behöver minska sina koldioxidutsläpp.

Kontakt

Har du frågor om EU:s programperiod 2021-2027 så kan du kontakta ditt EU-program. Vilket program som gäller för just din region och kontaktuppgifter hittar du under respektive programnamn överst på sidan för EU-program. Öppnas i nytt fönster.