Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Företagare, bredband, arkitekt.

Skåne-Blekinge

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Skåne-Blekinge omfattar fem insatsområden:

 • Smart tillväxt – små och medelstora företag
  36 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Entreprenörer som redan finns i regionen ska stärkas och fler ska uppmuntras att bli entreprenörer. Nya företag som är på väg att skapas ska också kunna få stöd med kapitalförsörjning där den marknaden inte fungerar.
 • Smart tillväxt – innovation
  17 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Målet är att skapa ett mer innovativt näringsliv i hela regionen. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processen.
 • Hållbar stads- och samhällsutveckling
  18 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Med utgångspunkt i städers särskilda utmaningar ska en innovationsprocess stimuleras. I Malmö stad finns möjligheter att koppla samman insatser kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, liksom möjligheter att skapa arbetstillfällen.
 • Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
  15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De ska bland annat användas för att ta fram energieffektivare teknik och hushållning med energi i företagen, samt underlätta för dem att växla över till förnybar energi. Även i offentlig infrastruktur och i bostäder ska en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi kunna stödjas.
 • Inkluderande tillväxt – bredband
  10 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Målet är att skapa förutsättningar för att söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad.

Programdokument

Operativt program för Skåne-Blekinge ändrat dec 2017PDF

En kort version av programdokumentet

Kort version av det operativa programmet för Skåne-Blekinge

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for Skåne-BlekingePDF

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Skåne-Blekinge. Filtrera resultatet genom att ange område Skåne-Blekinge i Projektbankenlänk till annan webbplats

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet för Skåne-Blekinge

Geografiskt område

I programområdet Skåne-Blekinge ingår Skåne och Blekinge län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

61 miljoner euro.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.