Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet Skåne-Blekinge

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Thomas Hansson, (Mp), ordförande

Kommuner och landsting

Kent Mårtensson, (S)
Christina Mattisson, (S) vice ordförande
Cristina Glad, (L)
Gustav Nilsson, (M)
Ilmar Reepalu, (S)

Ingrid Hermansson, (C)
Lennarth Förberg, (M)
Per-Ola Mattsson, (S)
Pontus Lindberg, (M)
Sara Högelius, (V)
Christer Wallin, (M)

Arbetsmarknadens organisationer

Jeanette Wennberg, LO
Anna Nilsson, TCO
Vilmer Andersen, SKL
Roger Holmström, Företagarna

Länsstyrelsen

Matz Hammarström
Helena Morgonsköld

Försäkringskassan

Ulrika Arvidsson

Arbetsförmedlingen

Sofie Carlsson

Universitet/högskola

Håkan Pihl

Näringsliv

Maria Hofvendahl-Svensson, LRF

Intresseorganisationer och föreningar

Mattias Larsson, Nätverket - idéburen sektor Skåne

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge

Kristina Sandberg Hrbinic

Marie Wik
Telefon: 0455-30 50 13Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.