Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuella utlysningar

Ansök senast:

För närvarande är det inte möjligt att söka till programmet. Se planerad utlysning nedan.

Planerad utlysning

Utlysning 2019.2. Det regionala strukturfondsprogrammet i Stockholm planerar för utlysning av stöd för insatser inom samtliga insatsområden inom programmet. Insatser som kan få stöd kan vara inriktade mot att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraftsamt att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Ansökningar inom samtliga insatsområden skall adressera arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Från och med denna utlysning så införs nya alternativ för kostnadsredovisning. Närmare information kring dessa alternativ finns i Handbok för EU-projekt, som är publicerad på tillvaxtverket.se

Utlysningen planerar att öppnas 15 oktober.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.