Tillväxtverket
eu-logotyp

Våra EU-program

De EU-fonder som finns hos Tillväxtverket är Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. Varje programområde inom Regionalfonden består av flera län. Här kan du se hur de är fördelade geografiskt. Du kan också hitta information om de nationella programmen för Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning samt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerakk.

För musen över länet så får du upp information för respektive programområde.

Övre Norrland

I programområdet ingår Västerbottens och Norrbottens län. Här finns även insatser för Fonden för en rättvis omställning.

Mellersta Norrland

I programområdet ingår Jämtlands och Västernorrlands län.

Norra Mellansverige

I programområdet ingår Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Stockholm

I programområdet ingår Stockholms län.

Östra Mellansverige

I programområdet ingår Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Småland och Öarna

I programområdet ingår Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Här finns även insatser för Fonden för en rättvis omställning.

Västsverige

I programområdet ingår Västra Götalands och Hallands län.

Skåne-Blekinge

I programområdet ingår Skåne och Blekinge län.

I tillägg till dessa program finns även Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som verkar över gränserna i Skandinavien. Här finns möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak