Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Fonden för en rättvis omställning

Här hittar du utlysningar med finansiering från Fonden för en rättvis omställning.

Plan för utlysningar

Under 2023 kommer nya utlysningar inom Fonden för en rättvis omställning. Mer information om det kommer löpande. För att Sverige ska nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finansieringen ska främja den omställning som stål-, metall- och cementindustrin står inför.

Kontakt

E-postadress: fro@tillvaxtverket.se