Tillväxtverket
eu-logotyp

Interreg - territoriella samarbets­­program

Interreg handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Sverige deltar i 12 av dessa strukturfondsprogram och de finansieras med pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

De 12 Interreg-programmen för programperioden 2021 - 2027 är:

  • Fem gränsregionala program: Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Aurora, Central Baltic Programme och South Baltic Programme.
  • Tre transnationella program: Northern Periphery and Arctic Programme, Baltic Sea Region Programme och North Sea Region Programme.
  • Fyra interregionala program: ESPON, Interact, Interreg Europe och URBACT.

Program för olika typer av samarbeten

Inriktningen för Interregprogrammen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling. EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landgränser.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan däremot inte söka stöd.

I de flesta programmen pekas specifika geografiska områden ut. I några program samarbetar man inom hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i Interregprojekt.

Mer om Interregprogrammen

För att läsa mer om de olika programmen och vilka möjligheter det finns för att söka stöd kan du använda direktlänkarna nedan till respektive program.

Du kan även se vad som händer inom Interregprogrammen, till exempel kommande utlysningar, konferenser och nyheter, genom att besöka eufonder.se/interreg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.