Tillväxtverket
eu-logotyp

Kontaktpunkt URBACT

Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt för programmet URBACT III för perioden 2014–2020. Kontaktpunktens uppgift är att vara en nationell spridningspunkt för URBACT-arbetet i Sverige och erbjuda information om och nyheter från URBACT på svenska.

Tillväxtverket kommer också att förse URBACT-sekretariatet i Frankrike och övriga medlemsländer med information om vad som är på gång inom området integrerad hållbar stadsutveckling i Sverige.

Om programmet

URBACT:s mål är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Det görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling.

Mer information finns på programmets webbplats: urbact.eu

Här hittar du även information om aktuella utlysningar och hur du ansöker om stöd.

Vill du veta mer?

Om du som svensk projektaktör är intresserad av att veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns för ert projekt att söka stöd, är du välkommen att höra av dig till kontaktpunkten.

Besök urbact.eu/urbact-i-sverige

Kontakt

Sara Palo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 65 15