Tillväxtverket
eu-logotyp

Övervaknings­kommittéer­

Varje Interregprogram har en övervakningskommitté (ÖK). Kommittén har till uppgift att följa genomförandet av programmen och förvissa sig om att det görs effektivt och med en tillfredsställande kvalitet samt att se till att programmet uppnår sina mål.

Vad detta innebär kan se olika ut i programmen. I vissa program fattar till exempel övervakningskommittéen beslut om vilka projekt som ska beviljas medan dessa beslut delegeras till en styrkommitté i andra program.

Varje medlemsstat som ingår i ett program ska nominera ledamöter till övervakningskommittéen. Regeringen beslutar vilka organisationer som ska ingå. Organisationerna får sedan nominera lämpliga ledamöter. Här eftersträvar man en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

De är Tillväxtverkets representanter

Tillväxtverket finns representerat i 9 Interregprogram som Sverige deltar i, under innevarande programperiod 2021 - 2027.

Tillväxtverkets representanter i övervakningskommittéerna Pdf, 656.7 kB..