Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Mellersta Norrland

Här hittar du information om pågående och kommande finansieringserbjudanden i Mellersta Norrland.

Plan för utlysningar

I tidslinjen nedan får du en överblick av vilka erbjudanden om finansiering som kommer från Regionalfonden i Mellersta Norrland. Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2022

November

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi
3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Beslut förväntas till mars 2023.
Budget ej beslutad ännu.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi
3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Beslut förväntas till juni 2023.
Budget ej beslutad ännu.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Beslut förväntas till december 2023.
Budget ej beslutad ännu.
Obs! Målen kan komma att ändras.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Beslut förväntas till juni 2023.
Budget ej beslutad ännu.
Obs! Målen kan komma att ändras.

Kontakt

E-postadress: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt

Kontakta en handläggare direkt:

Erik Strindlund

Peter Larsson

Birgitta Jännebring

Hans Lundkvist

Programansvarig:

Maria Stendotter

E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se