Tillväxtverket
eu-logotyp

Kontakt Mellersta Norrland

Tillväxtverkets kontor för regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland finns i Östersund.

Kontakt

E-postadress: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt

Birgitta Jännebring

Erik Lanne

Erik Strindlund

Hans Lundkvist

Peter Larsson

Programansvarig: Maria Stendotter

Enhetschef: John Wallon

E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter till kontoret i Östersund