Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet i Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Robert Uitto (S), ordförande, Region Jämtland Härjedalen.

Kommuner och regioner

Sara Nylund, vice ordförande, Region Västernorrland.

Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen.

Bo Svensson, Östersunds kommun.

Eva Hellstrand, Region Jämtland Härjedalen.

Jan-Olof Andersson, Region Jämtland Härjedalen.

Bo Danielsson, Region Jämtland Härjedalen.

Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun.

Elisabet Lassen, Sollefteå kommun.

Christina Lindberg, Härnösands kommun.

Jonny Lundin, Region Västernorrland.

Bertil Kjellberg, Region Västernorrland.

Arbetsmarknadens parter

Vakant, SACO.

Conny Hansson, LO.

Maj-Lis Persson, TCO.

Vakant, Sveriges kommuner och regioner.

Länsstyrelser

Daniel Gustafsson, Västernorrlands län.

Annica Westerlund, Jämtlands län.

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

Annika Källgård, Försäkringskassan.

Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingen.

Universitet

Håkan Wiklund, Mittuniversitetet.

Näringsliv

Oliver Dogo, Handelskammaren.

Intresseorganisationer och föreningar

Louise Öhnstedt, Coompanion.

Sametinget

Carola Fjällström, Sametinget.

Anders Kråik, Sametinget.

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson
E-post: maria.jonasson@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 67