Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Norra Mellansverige

Här hittar du information om pågående och kommande finansieringserbjudanden i Norra Mellansverige.

Plan för utlysningar

I tidslinjen nedan får du en överblick av vilka erbjudanden om finansiering som kommer från Regionalfonden i Norra Mellansverige. Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2022

November

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

• 1.3 Stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Det finns möjligheter att arbeta samordnat nationell runt Regionala exportcent
• 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
• 2.2 Främja förnybar energi. Utlysningen är samordnad med finansiering från Vinnova
Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Budget är XX mkr totalt. Beslut förväntas till juni 2023.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut kommer att fattas 14 juni 2023. Det kan förekomma riktade utlysningar
Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut kommer att fattas innan årsskiftet. Det kan förekomma riktade utlysningar
Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut kommer att fattas mars/april 2024. Det kan förekomma riktade utlysningar.
Budget är inte beslutad än.

Kontakt

E-postadress: norramellansverige@tillvaxtverket.se

Vill du kontakta en handläggare direkt?

Agneta Johansson
Anneli Norman
Britt-Marie Lindström
Christine Tigerstrand
Yvonne Larsson

Lena Johansson-Skeri, programansvarig

E-post: fornamn.efternam@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter till kontoret i Gävle