Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet i Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Programperioden 2014­–2020

Sune Ekbåge, ordförande, Värmland

Regioner

Åsa Johansson, Värmland
Catarina Segersten Larsson, Värmland
Erik Evestam, Värmland
Carin Runesson, Dalarna
Abbe Ronsten, vice ordförande, Dalarna
Birgitta Sacredeus, Dalarna
Nils-Åke Norman, Dalarna
Sven-Åke Thoresen, Gävleborg
Marie-Louise Dangardt, vice ordförande, Gävleborg
Caroline Schmidt, Gävleborg
Håkan Rönström, Gävleborg

Arbetsmarknadens parter

Thomas Rehn, LO IF Metall
Mia Aho Wahlberg, TCO Unionen
Dan Kihlström, Sveriges kommuner och landsting
Kerstin Eriksson, Företagarna Dalarna

Länsstyrelser

Per Bill, Landshövding Gävleborg
Ylva Thörn, Landshövding Dalarna

Försäkringskassan

Eva Alner Liljedahl

Arbetsförmedlingen

Göran Persson

Universitet/högskola

Per Edén

Näringsliv

Gunnar Tidemand, Westra Wermlands Sparbank

Intresseorganisationer och föreningar

Leif Tyrén, Coompanion Värmland

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad

Åsa Norrman, huvudsekreterare
E-post: asa.norrman@regiondalarna.se
Telefon: 023-77 70 86

Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige