Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Östra Mellan­sverige

Här hittar du information om pågående och kommande finansieringserbjudanden i Östra Mellansverige.

Plan för utlysningar

I tidslinjen nedan får du en överblick av vilka erbjudanden om finansiering som kommer från Regionalfonden i Östra Mellansverige. Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2022

November

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forsning och innovation
1.2 Utveckla den digitala tillgängligheten
1.3 Stärk små- och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla Smarta energisystem
2.6 främja en cirkulär ekonomi

Beslut i mars.
Budget är inte beslutad än.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forsning och innovation
1.2 Utveckla den digitala tillgängligheten
1.3 Stärk små- och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla Smarta energisystem
2.6 främja en cirkulär ekonomi

Det finns möjlighet till samfinansiering med regionala exportcentrum. Beslut innan sommaren.
Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Även här kommer vi att öppna brett inom många specifika mål. Mer information om vilka kommer. Utlysningarna öppnar i juni, stänger i september.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Mer information kommer.

Kontakt

E-postadress: ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter till kontoret i Örebro