Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet i Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Helena Ohlund, ordförande, Region Norrbotten.

Kommuner och regioner

Britta Flinkfeldt Jansson (s), Kommunförbundet, Arjeplogs kommun
Christer Rönnlund (m), Region Västerbotten, Lycksele
Rickard Carstedt (s), vice ordförande, Region Västerbotten
Harriet Classon (s), Region Västerbotten, Skellefteå
Lars Alriksson (m), Kommunförbundet, Gällivare kommun
Lars Bäckström (c), Region Västerbotten, Robertsfors

Agneta Granström (mp) Region Norrbotten
Marianne Löfstedt (m), Region Västerbotten, Umeå
Marie-Louise Rönnmark (s), Region Västerbotten, Umeå
Peter Roslund (s), Kommunförbundet, Piteå kommun
Helena Stenberg (s), Kommunförbundet, Piteå kommun

Arbetsförmedling och Försäkringskassa

Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Ingrid Nilsson, Försäkringskassan

Arbetsmarknadens organisationer

Ewa-May Karlsson (c), SKR, Vindeln
Nils Harnesk Saco, Norrland
Per-Erik Johansson, LO, Norra Sverige
Tomas Mörtsell (c), SKR, Storuman

Universitet och högskola

Hans Adolfsson, Umeå universitet

Näringsliv

Åsa Skiöld, Företagarna i Norrbotten

Länsstyrelse

Björn O Nilsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Magdalena Andersson, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Intresseorganisationer och föreningar

Kjell-Åke Nilsson HSO Västerbotten

Sametinget

Ingrid Inga, Region Norrbotten
Lars Miguel Utsi, Region Västerbotten

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland

Kenneth Sjaunja
Telefon, 0920-28 46 40 eller 070 - 532 04 51