Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Skåne-Blekinge

Här hittar du information om pågående och kommande finansieringserbjudanden i Skåne-Blekinge.

Plan för utlysningar

I tidslinjen nedan får du en överblick av vilka erbjudanden om finansiering som kommer från Regionalfonden i Skåne-Blekinge. Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2022

November

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.1 Främja energieffektivitet
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysning öppen 17 november- 14 december. Samtliga utlysningar är öppna för förstudier. Beslut förväntas fattas i slutet av mars 2023. Budget är inte beslutad än.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.1 Främja energieffektivitet
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysning öppen 19 januari – 16 mars. Samtliga utlysningar är öppna för förstudier. Beslut förväntas fattas juni 2023. Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.1 Främja energieffektivitet
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysning öppen v.32- 37. Samtliga utlysningar är öppna för förstudier. Beslut förväntas fattas december 2023. Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Samtliga utlysningar är öppen för förstudier. Budget är inte beslutad än. Utlysningen planeras vara öppen v.40-50. Beslut förväntas fattas våren 2024. Vi planerar att fortsatt öppna alla specifika mål om det finns kvar en budget för varje mål. Det kan förekomma riktade utlysningar.

Kontakt

E-postadress: skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:
Malin Hassler
Sally Grahn
Hannes Wigerfelt

Programansvarig: Johanna Wahn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se