Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet Skåne-Blekinge

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Anna Jähnke, (M), ordförande

Kommuner och regioner

Elin Petersson (M) vice ordförande
Tomas Hansson, (MP)
Cristina Glad, (L)
Patric Åberg, (M)
Ilmar Reepalu, (S)

Johan Andersson, (S)
Willy Persson, (KD)
Annika Westerlund (S)
Magnus Johansson, (S)
Göran Eklund, (SD)
Ingrid Hermansson, (C)

Arbetsmarknadens organisationer

Vilmer Andersen, SKR
Roger Holmström, Företagarna
Anna Nilsson, TCO
Marie Nilsson, IF Metall

Länsstyrelsen

Jeanette Schlaucher
Doris Nicht

Försäkringskassan

Maja Bjarme

Arbetsförmedlingen

David Fridlund

Universitet/högskola

Mats Viberg

Näringsliv

Maria Hofvendahl-Svensson, LRF

Intresseorganisationer och föreningar

Mattias Larsson, Nätverket - idéburen sektor Skåne

Kontakt

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge

Stefan Elmroth, Region Blekinge
stefan.elmroth@regionblekinge.se
Tel: 0455-73 71 32

Johanna Haward, Region Skåne
johanna.haward@skane.se
Tel: 040-675 32 65